NEXTFインド株指50

ETF投資講座ETFの種類と特徴国内ETF>NEXTFインド株指50

NEXTFインド株指50はNifty50指数を目標に運用される国内ETFです。運用会社は野村アセットマネジメントです。