NEXTF商社・卸売

ETF投資講座ETFの種類と特徴国内ETF>NEXTF商社・卸売

NEXTF商社・卸売はTOPIX-17商社・卸売を目標に運用される国内ETFです。運用会社は野村アセットマネジメントです。