NEXTF電機・精密

ETF投資講座ETFの種類と特徴国内ETF>NEXTF電機・精密

NEXTF電機・精密はTOPIX-17電機・精密を目標に運用される国内ETFです。運用会社は野村アセットマネジメントです。