NEXTF鉄鋼・非鉄

ETF投資講座ETFの種類と特徴国内ETF>NEXTF鉄鋼・非鉄

NEXTF鉄鋼・非鉄はTOPIX-17鉄鋼・非鉄を目標に運用される国内ETFです。運用会社は野村アセットマネジメントです。