NEXTF建設・資材

ETF投資講座ETFの種類と特徴国内ETF>NEXTF建設・資材

NEXTF建設・資材はTOPIX-17建設・資材を目標に運用される国内ETFです。運用会社は野村アセットマネジメントです。